Hå, etterslått, gresset som gror opp etter slåtten, særlig når førsteslåtten er høstet som høy. Hå blir vanligvis beitet eller lagt i silo.