Gytemerke, arrlignende merke i skjellene hos en del fiskearter etter gyting, spesielt hos laks. Ved å studere skjellene under svak forstørrelse er det mulig å se om fisken har gytt tidligere.