Gyrostyring, (av gyro-), selvstyring av skip ved hjelp av gyrokompass. Skipets styreorgan er satt i forbindelse med gyrokompasset. Når skipet avviker fra den riktige kurs, vil vinkelbevegelsen gi et elektrisk signal til styremaskinen, og roret beveges slik at skipet bringes tilbake til kursen. Lignende selvstyring kan også tilkobles magnetkompass. Gyrostyring er vanlig utstyr på alle større skip fra ca. 1950. Rorgjengeren er derfor unødvendig mesteparten av tiden i rom sjø.