Gyro er en forkortelse som brukes om gyrokompass og gyroskop.