Gyne, kvinne. I sammensatte ord brukes prefiksene gyn-, gyneko- eller gyno-, og suffikset -gyn.