Det gylne skinn på Frixos' vær som Jason og argonautene ved Medeias hjelp hentet i Kolkhis. Se Frixos og Jason.