Gylne bok, fra tidlig på 1500-tallet betegnelse på adelsmatrikkelen i Venezia, opprettet 1314 med navnene på de slekter som siden 1297 hadde adgang til republikkens råd. Under revolusjonen 1797 ble den gylne bok høytidelig brent etter at franskmennene under Napoleon hadde inntatt Venezia.