Guttae, sylindriske eller kjegleformede tapper som i den doriske søyleorden er festet til undersiden av plater nedenfor triglyff-feltene. Dette dekorative motiv henspiller på de plugger hvormed bjelkehodene var festet til en sammenbindende underligger i de opprinnelige trekonstruksjoner. Navnet skyldes den misforståelse at de skulle forestille hengende regndråper.