Guppy, akvariefisk i familien levendefødende tannkarper. Livlig, opptil 6 cm lang fisk som stammer fra Sør-Amerika. Den er lett å holde og meget produktiv (føder ca. 30 levende unger hver 4. uke). Mens ville guppier er relativt fargeløse, har hannen av mange oppdrettsformer svært sterke farger. Eter med forkjærlighet mygglarver, og har i Sør-Amerika vært satt ut i vassdrag for å bekjempe malariamygg. Det finnes en mengde varianter, f.eks. dobbeltsverdguppy og slørhaleguppy. Tolererer temperaturer fra 20–30 °C.