Guovda, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: midt-.