Guorba, samisk sammensetningsledd i mange stedsnavn: med lite reinlav, dårlig beite.