Gummigutt, gummiharpiks. Den er en gul melkesaft som har blitt tappet ut av sårede stammer og grener av Garcinia-arter, og har fått stivne i bambusrør. Gummigutt brukes enda noe som avføringsmiddel i veterinærmedisin og til gul farge i akvarellmalerier.