Gummifikentre, treart i morbærfamilien med melkesaft som inneholder kautsjuk. Treet starter ofte veksten som epifytt (på andre trær), men etter hvert som treet vokser, utvikler det brettrøtter ned til bakken. De er ofte meterdype, men bare noen cm brede. Bladene er hele, brede og læraktige. Det vokser også ofte røtter fra grenene og ned til bakken. Gummifikentreet stammer fra Sørøst-Asia. Var før en viktig kautsjukprodusent, men ble utkonkurrert av gummitre, Hevea brasiliensis, som har større og mer regelmessig produksjon av kautsjuk, og som ikke så lett angripes av plantesykdommer. Gummifikentre er vanlig brukt som stueplante.