Gultopp, ettårig art i snylterotfamilien. 5–25 cm høy halvparasitt med motsatte, grovt tannede blad, kjertelhåret. Gule blomster i en aksformet blomsterstand. Gultopp stammer fra Vest- og Sør-Europa og Nord-Afrika, i Norge er den forvillet i lynghei og åpen mark et par steder i Hordaland.