Gullregnminérmøll, sommerfuglart i familien Lyonetiidae. Et spraglet, lite møll med ca. 5 mm lange, gulhvite larver som minérer i bladene av gullregn. Gnaget fører til store plateminer, først lysegrønne, senere gulbrune. Det opptrer to generasjoner om året. Vanlig langs kysten av Øst-, Sør- og Vestlandet. Angrepet er som regel av liten betydning.