Gullmulte, benfiskart i multefamilien. Opptil 60 cm lang og med gullskjær langs sidene. Lever av alger og smådyr. Holder til i kystfarvann og gjerne i brakkvann. Utbredt i det vestlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til De britiske øyer. Sjelden langs norskekysten.