Gullarbeider, håndverker innenfor en egen gren av gullsmedfaget. Se gullsmed.