Gulflekket glanssmyger, sommerfuglart i familien smygere, Hesperiidae. Vingene er mørkebrune med gule flekker, vingespenn 25–30 mm. Den flyr på enger eller i skog-, myr- og vannkanter fra slutten av mai til juni. Arten er utbredt nord til Nordland, men er ikke vanlig. Larvene lever på gress, særlig faks.