Gulfinnet månefisk, akvariefisk i familien bladfinner (Monodactylidae), i ordenen piggfinnefisker. Den har sølvglinsende sider med gul rygg- og bukfinne. Kan bli opptil 25 cm høy. Den bør holdes i brakkvann. Er ikke oppdrettet i akvarium. Kommer fra Malaysia, Øst-Afrika og Rødehavet. Månefiskene i slekten Monodactylus er ikke i slekt med månefisken Mola mola i ordenen fastkjevede fisker.