Gulbrynkjernebiter, fugleart i finkefamilien. Stor som en kjernebiter og har like stort nebb, men hannen er skittengul og hunnen gulgrå, begge med svarte og hvite vinger. Hekker i Nord-Amerika. Ett individ sett ved Fredrikstad i mai 1973 og ett på Halten i Sør-Trøndelag i mai 1975.