Gulbeinsnipe, fugleart i snipefamilien. Vadefugl som ligner grønnstilk, men er litt større. Hekker i det nordlige Nord-Amerika. Ti observasjoner her i landet (t.o.m. 2002).