Larus michahellis, fugleart i måkefamilien. Meget lik gråmåke og tidligere regnet som en underart av denne. Hekker i Mellom- og Sør-Europa. De store utfordringene i å bestemme arten i felt er sannsynligvis årsaken til at det per 2003 bare foreligger to sikre funn fra Norge.