Gul løvskogmåler, sommerfuglart i familien målere. Grunnfargen er gul. Over forvingene er det et bredt, mørkere bånd med en svart prikk. Vingespenn 37–43 mm. Måleren flyr fra juli til august og er i Norge funnet i hele landet nord til polarsirkelen. Larvene lever på løvtrær, busker og bærris.