Gul gåseblom, flerårig urt i kurvplantefamilien. 20–80 cm høy, hvithåret stengel og finnete blad som er mørkegrønne på oversiden. Arten er ikke opprinnelig viltvoksende i Norge, men trives langs veier og jernbaner. Vanlig i Sør-Norge, spredt lengst i nord. Gul gåseblom ble tidligere regnet som «ondartet ugress» etter såvareloven. Den er vanskelig å bekjempe både mekanisk og kjemisk. Med dagens driftsformer og teknologi for rensing av såvarer spiller den imidlertid en mindre rolle som ugress. Se også gåseblom.