Gujar, indiske etniske grupper som sannsynligvis fra Rajasthan har spredt seg til en rekke steder i Pakistan og Afghanistan. En del er bofaste jordbrukere, mens andre er kvegnomader som ofte benytter beiteplasser høyt til fjells. Til sammen teller de antakelig flere millioner, men sikre tall finnes ikke. Deres språk, gujuri, viser nært slektskap med rajasthani.