Gudmunditt, (etter lokaliteten Gudmundstorp, Sverige), et antimonholdig mineral beslektet med arsenopyritt (FeSbS, monoklin). Kjent fra Sulitjelma.