Gryte, kokekar, tidligere av stein eller leire (jfr. grjot). Også om lave partier og søkk i terrenget, og som navn på blindskjær o.l. der vannet er i kokende bevegelse.