Gruspakking, teknikk som brukes ved utvinning av petroleum fra løse formasjoner. Den perforerte delen av produksjonsføringsrøret pakkes med passe gradert sand. Sanden virker som en sil og hindrer at finere sand fra formasjonen følger med petroleumen inn i brønnen og tetter den.