Gruppetilhørighet, se gruppe, sosial gruppe eller referansegruppe.