Gruppeoverføringsreaksjoner, viktige biokjemiske prosesser som innebærer overføringer av atomgrupperinger fra et molekyl (donor) til et annet molekyl (akseptor). Et eksempel er overføringen av fosfatgruppen fra adenosintrifosfat (ATP) til glukose slik at det dannes adenosindifosfat og glukose-6-fosfat. En mengde fosforyleringsprosesser i cellene skjer ganske analogt. Et videre eksempel er overføringen av aminogruppen (NH2-gruppen) fra en aminosyre til en alfaketosyre, slik at det dannes en ny aminosyre og samtidig oppstår en ny alfaketosyre fra den opprinnelige aminosyre (transaminering). Gruppeoverføringsreaksjoner katalyseres av enzymer som kalles transferaser.