Gruppeboring, boring av flere petroleumsbrønner fra samme utgangspunkt. Ved utvinning av petroleum til havs er det økonomisk fordelaktig å bore flest mulig brønner fra samme boreplattform (borerigg). Brønnene bores som avviksbrønner (se avviksboring). At det bores fra 20 til 40 brønner fra en plattform er nokså vanlig. Også undervannskompletterte brønner bores i grupper, men slike grupper består sjelden av mer enn 10 brønner.