Grunnsubstans er et geléaktig materiale som holder cellene i et vev sammen, kalles også ekstracellulær matriks (se bindevev). Grunnsubstansen inneholder proteoglykaner, kjempemolekyler av glykosoaminoglykaner bundet til en proteinkjerne. Oppbygningen av proteoglykanene avhenger av hvilken funksjon vevet skal ivareta. Grunnsubstansen i for eksempel øyne og ledd, som har smøring som sin hovedoppgave, har en annen sammensetning enn grunnsubstansen i brusk og sener, som skal tåle mekanisk belastning.