Grunnpreg, nyere arbeidsrettslig begrep som betyr det sentrale innholdet i en arbeidstakers stilling. Det fremgår av rettspraksis at selv om arbeidsgiver i kraft av styringsretten kan gjøre endringer i innholdet i en stilling, kan man ikke gå så langt at man endrer stilingens grunnpreg. Se endringsoppsigelse.