grunnpensjon

Artikkelstart

Grunnpensjon er en del av folketrygdens pensjonssystem. Grunnpensjon ytes til alle etterlatte- og alderspensjonister uten hensyn til tidligere opptjening, og uten hensyn til størrelsen på andre pensjoner og inntekter som mottakeren måtte ha.

Begrepet grunnpensjon ble innført i 1967 i forbindelse med innføringen av et lønnsrelatert tilleggspensjonssystem i folketrygden. Fra 1967 besto alderspensjonssystemet i folketrygden av to komponenter, grunnpensjonen som kan sees som en videreføring av den gamle universelle alderstrygden, og en ny opptjeningsbasert og lønnsrelatert tilleggspensjon. Tidlig på 1970-tallet kom det til et tredje element, særtillegget, som ble avkortet krone-for-krone mot den opptjente tilleggspensjon. Grunnpensjon og særtillegg utgjorde til sammen minstepensjonen i det «gamle pensjonssystemet» i folketrygden – det vil si det systemet som har vært gjeldende frem til pensjonsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2009. Det gamle pensjonssystemet gjelder fullt ut for personer som er født i 1953 eller tidligere, og delvis for personer født mellom 1954 og 1962.

For å få full grunnpensjon må man som hovedregel ha bodd i Norge i minst 40 å mellom 17 og 67 år (40 års trygdetid). For en enslig person er grunnpensjonen lik grunnbeløpet. For gifte og samboende pensjonister var grunnpensjonen i mange år på 75 prosent av grunnbeløpet, men denne brøken har blitt øket flere ganger de siste årene slik at grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister nå er på 90 prosent av grunnbeløpet.

Som ledd i pensjonsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2009 har det blitt innført et nytt system for opptjening av pensjon i folketrygden som fullt ut blir gjort gjeldende for personer født i 1963 eller senere. I det nye opptjeningssystemet er grunnpensjonen avskaffet. Opptjeningen av inntektsrelatert pensjon starter fra første krone og er dermed helt proporsjonal med yrkesinntekten opp til et tak ved en årlig yrkesinntekt på 7,1 G. I det nye opptjeningssystemet ivaretas minstesikringen av en garantipensjon som avkortes med 80 prosent mot opptjent inntektspensjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg