Grunnlagsinvestering, det samme som investering i infrastruktur, det vil si investering i faste, viktige anlegg, for eksempel vann- og kloakkanlegg, veier, gater, jernbaner, kraftanlegg og telenett, som danner grunnlag for videre utbygging av industri, boliger og så videre.