Grunnbrott er en sjø (bølge) som bryter helt ned til bunnen. Grunnbrott kan, avhengig av bunnens beskaffenhet, forekomme på ned til 20–30 meters dybde.