Gropkeramisk kultur, fellesbetegnelse for en rekke lokalt pregede arkeologiske kulturgrupper fra midten av yngre steinalder, ca. 3200–2750 f.Kr. Finnes spredt over Midt- og Sør-Sverige, Gotland og til dels Danmark.