Groom, hestepasser, stallgutt; brudgom (bridegroom). En eldre betydning 'tjener, oppasser', er bevart i visse titler på hoffembetsmenn, for eksempel Groom of the Chamber, kammerjunker.