Algeoppblomstring som gjør havet ugjennomsiktig, spesielt tidlig om våren.