Grisnesvineblom, flerårig urt i kurvplantefamilien. 50–200 cm høy, litt rødfarget stengel. Brede, lansettformede blad og mange små kurver i en stor, sammensatt halvskjerm. Noen få gule tungeformede kantblomster i hver kurv. Grisnesvineblom stammer fra Mellom- og Sørøst-Europa, til Norge kom den under den annen verdenskrig og finnes naturalisert et par steder i Sør-Norge.