Grisette er en betegnelse som oppstod i Paris på 1600-tallet på en ung, selververvende jente som stod i mer eller mindre løst forhold til studenter og kunstnere. Grisettene var vanligvis kledd i grått, billig tøy. De spilte en rolle i 1800-tallets franske litteratur, men betegnelsen er nå gått ut av bruk.