Grisette, betegnelse oppstått i Paris på 1600-tallet på ung, selververvende pike som stod i mer eller mindre løst forhold til studenter og kunstnere; vanligvis kledd i grått, billig tøy. Grisettene spilte en rolle i 1800-tallets franske litteratur, men betegnelsen er nå gått ut av bruk.