Grisehoste, smittsom infeksjonssykdom som oftest angriper unge svin og fremkaller katarr og betennelser i bronkier og lunger. Sykdommen ytrer seg bl.a. ved heftige hosteanfall og feber og ledsages ofte av komplikasjoner, sterk avmagring og varig vantrivsel. Dyr som har overstått sykdommen, kan fortsatt være smittebærere og bør derfor holdes isolert gjennom lengre tid.