Gripeklo er en klo til å gripe med, og brukes spesielt om klørne til krepsdyr.