Gripehale, hale som kan brukes til griperedskap. Finnes bl.a. hos brølaper, enkelte klatrepungdyr, dvergmaursluker, kameleoner og binturong.