Grindalsflue, insektart i ordenen steinfluer. Kroppslengden er 4–7 mm, i tillegg kommer to lange antenner og to like lange haletråder. Arten finnes i hele Norge, men er mest vanlig langs Glomma fra Røros til Elverum. (Navnet skriver seg fra gården Grindalen i Elverum.) Arten legger egg både i småbekker og større elver, men synes mot Elverum bare å opptre i Glomma. Larvene utvikles fortrinnsvis der bunnen er ustabil og større stein er blandet med sand. På senvinteren søker larvene i store mengder opp gjennom sprekker i isen for å nå det voksne stadiet. På denne tiden foregår grindalsfluefisket på isen på Glomma, med pilkeutstyr og agn som imiterer nymfestadiet hos flua.