Grime, hodelag av lær eller tau uten bitt som brukes til å binde eller leie hest eller storfe.