Grille, underlig, tåpelig eller fantastisk innfall; lune, nykke.