Gressfrø, frø av gressarter som vokser på eng: timotei, hundegress, rapp, raigress, svingel, reverumpe m.fl. Det meste gressfrø i Norge dyrkes på gjensatte stykker på vanlig slåtteeng. Gressfrø av varige gressarter dyrkes også i rader for å få større avling og renere frø.