Gressekkspinner, sommerfuglart i familien sekkspinnere. Hannen har ensfarget svartbrune vinger med vingespenn 18–26 mm. Den er kortlivet og tilbringer mesteparten av sitt liv som larve med en spunnet, stråkledd sekk rundt seg. Hunnen er selv som voksen larvelignende, vingeløs, uten antenner, øyne og ben, og tilbringer hele sitt liv i sekken. Arten er funnet fra Oslofjord-området til Sørlandet, der den helst oppsøker sletter eller skogholt på sandholdig grunn. Larvene lever på ulike gress.