Grensekommissær, ansvarlig leder for grenseoppsynet ved den norsk-russiske grense. Grensekommissæren er underlagt Justisdepartementet og har kontor i Kirkenes. Stillingen ble opprettet i 1950 etter at det ble undertegnet en grenseoverenskomst mellom Norge og Sovjetunionen.